تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 دشتستان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,533,290 ریال توليد کننده: سیمان دشتستانسیمان دشتستان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 دشتستان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 13,199,900 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 13,199,900 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 13,907,310 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 14,453,400 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 14,818,550 ریال
جمعه 22 آبان 1402 14,792,390 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 14,691,020 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 13,955,270 ریال
جمعه 08 آبان 1402 11,568,170 ریال
نوشتن دیدگاه