تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 425-1 دشتستان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
9,916,820 ریال توليد کننده: سیمان دشتستانسیمان دشتستان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 425-1 دشتستان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,318,560 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,318,560 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,701,150 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,683,710 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 12,253,780 ریال
جمعه 22 آبان 1402 12,642,910 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 12,275,580 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 11,653,190 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,599,630 ریال
نوشتن دیدگاه