تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه جامبوبگ تیپ 2 دشتستان

بروزرسانی: یکشنبه, 18 آذر 1402
13,538,890 ریال توليد کننده: سیمان دشتستانسیمان دشتستان

مشخصات محصول سیمان سیاه جامبوبگ تیپ 2 دشتستان
جامبوبگ
تاریخ قیمت در پایان روز
یکشنبه 18 آذر 1402 13,538,890 ریال
جمعه 22 آبان 1402 13,538,890 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 13,590,120 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 13,590,120 ریال
جمعه 08 آبان 1402 13,590,120 ریال
نوشتن دیدگاه