تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 5 دشتستان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,413,390 ریال توليد کننده: سیمان دشتستانسیمان دشتستان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 5 دشتستان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,607,410 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,607,410 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,528,930 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,770,910 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,944,220 ریال
جمعه 22 آبان 1402 12,795,510 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 12,751,910 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 12,523,010 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 12,523,010 ریال
جمعه 08 آبان 1402 12,523,010 ریال
نوشتن دیدگاه