تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی CEM2-32.5R دشتستان

بروزرسانی: پنجشنبه, 16 آبان 1402
14,701,920 ریال توليد کننده: سیمان دشتستانسیمان دشتستان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی CEM2-32.5R دشتستان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
پنجشنبه 16 آبان 1402 14,701,920 ریال
جمعه 08 آبان 1402 13,338,330 ریال
نوشتن دیدگاه