تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 دورود

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
9,060,080 ریال توليد کننده: سیمان دورودسیمان دورود

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 دورود
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,151,640 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,960,420 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,151,640 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,151,640 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,151,640 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,205,050 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,259,550 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,467,740 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,171,260 ریال
نوشتن دیدگاه