تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی مرکب دورود

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,285,240 ریال توليد کننده: سیمان دورودسیمان دورود

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی مرکب دورود
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,094,490 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,094,490 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,094,490 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,094,490 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,094,490 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,094,490 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,238,370 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 11,017,720 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 11,017,720 ریال
جمعه 08 آبان 1402 11,017,720 ریال
نوشتن دیدگاه