تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 دورود

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,440,640 ریال توليد کننده: سیمان دورودسیمان دورود

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 دورود
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,480,970 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,480,970 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,440,640 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,674,990 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,440,640 ریال
جمعه 22 آبان 1402 12,189,470 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 12,591,680 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 12,382,400 ریال
جمعه 08 آبان 1402 11,819,960 ریال
نوشتن دیدگاه