تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه فله پوزولانی دورود

بروزرسانی: یکشنبه, 25 آذر 1402
7,649,620 ریال توليد کننده: سیمان دورودسیمان دورود

مشخصات محصول سیمان سیاه فله پوزولانی دورود
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
یکشنبه 25 آذر 1402 6,954,200 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 6,954,200 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 6,954,200 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 6,954,200 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 6,954,200 ریال
جمعه 08 آبان 1402 6,954,200 ریال
نوشتن دیدگاه