تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه فله پوزولانی ویژه زابل

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
9,375,090 ریال توليد کننده: سیمان زابلسیمان زابل

مشخصات محصول سیمان سیاه فله پوزولانی ویژه زابل
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 8,246,940 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 8,246,940 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,084,680 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 7,684,500 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 7,684,500 ریال
جمعه 22 آبان 1402 7,684,500 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,819,810 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 7,511,190 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 7,511,190 ریال
جمعه 08 آبان 1402 7,511,190 ریال
نوشتن دیدگاه