تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 زابل

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,267,330 ریال توليد کننده: سیمان زابلسیمان زابل

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 زابل
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,954,970 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,954,970 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,247,090 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,068,330 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,873,220 ریال
جمعه 22 آبان 1402 8,573,940 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 8,800,660 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 8,957,620 ریال
جمعه 08 آبان 1402 8,513,990 ریال
نوشتن دیدگاه