تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 5 زاوه تربت

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
8,548,870 ریال توليد کننده: سیمان زاوه تربتسیمان زاوه تربت

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 5 زاوه تربت
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 7,124,240 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 7,124,240 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 7,124,240 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 7,124,240 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 7,124,240 ریال
جمعه 22 آبان 1402 7,309,540 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 7,124,240 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 7,124,240 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 7,124,240 ریال
جمعه 08 آبان 1402 7,124,240 ریال
نوشتن دیدگاه