تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 زنجان

بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
8,860,610 ریال توليد کننده: سیمان زنجانسیمان زنجان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 زنجان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
جمعه 08 آبان 1402 8,262,200 ریال
نوشتن دیدگاه