تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سفید بنایی کیسه 40 کیلویی ساوه

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
33,360,540 ریال توليد کننده: سیمان ساوهسیمان ساوه

مشخصات محصول سیمان سفید بنایی کیسه 40 کیلویی ساوه
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 20,607,540 ریال
شنبه 17 دی 1402 19,574,220 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 19,574,220 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 20,254,380 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 21,320,400 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 22,443,100 ریال
جمعه 22 آبان 1402 23,478,600 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 23,344,530 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 23,653,000 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 23,653,000 ریال
جمعه 08 آبان 1402 23,653,000 ریال
نوشتن دیدگاه