تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سفید فله ساوه

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
42,439,150 ریال توليد کننده: سیمان ساوهسیمان ساوه

مشخصات محصول سیمان سفید فله ساوه
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 30,263,850 ریال
شنبه 17 دی 1402 21,785,830 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 21,785,830 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 25,411,170 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 26,748,600 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 28,156,880 ریال
جمعه 22 آبان 1402 28,846,850 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 29,645,820 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 28,114,370 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 28,114,370 ریال
جمعه 08 آبان 1402 28,114,370 ریال
نوشتن دیدگاه