تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سفید کیسه 50 کیلویی ساوه

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
42,790,130 ریال توليد کننده: سیمان ساوهسیمان ساوه

مشخصات محصول سیمان سفید کیسه 50 کیلویی ساوه
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 21,815,260 ریال
شنبه 17 دی 1402 20,747,060 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 20,747,060 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 21,286,610 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 22,407,130 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 23,586,510 ریال
جمعه 22 آبان 1402 24,014,880 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 24,107,530 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 24,422,540 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 24,422,540 ریال
جمعه 08 آبان 1402 24,422,540 ریال
نوشتن دیدگاه