تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی سپاهان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,906,220 ریال توليد کننده: سیمان سپاهانسیمان سپاهان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی سپاهان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,740,860 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,740,860 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,770,290 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,740,860 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,740,860 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,740,860 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,740,860 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,740,860 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 10,740,860 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,740,860 ریال
نوشتن دیدگاه