تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 سپهر قیر و کارزین

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
8,848,620 ریال توليد کننده: سیمان سپهر قیر و کارزین سیمان سپهر قیر و کارزین

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 سپهر قیر و کارزین
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,028,470 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,334,760 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,028,470 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,224,200 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 8,924,920 ریال
جمعه 22 آبان 1402 8,924,920 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 8,924,920 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,200,690 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,200,690 ریال
نوشتن دیدگاه