تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سفید کیسه 20 کیلویی سفید ارومیه

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
46,061,220 ریال توليد کننده: سیمان سفید ارومیهسیمان سفید ارومیه

مشخصات محصول سیمان سفید کیسه 20 کیلویی سفید ارومیه
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 32,658,580 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 29,185,840 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 31,415,980 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 33,069,510 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 32,008,940 ریال
جمعه 22 آبان 1402 32,783,930 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 34,510,490 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 34,472,340 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 34,472,340 ریال
جمعه 08 آبان 1402 34,472,340 ریال
نوشتن دیدگاه