تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سفید کیسه 25 کیلویی سفید ارومیه

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
42,303,990 ریال توليد کننده: سیمان سفید ارومیهسیمان سفید ارومیه

مشخصات محصول سیمان سفید کیسه 25 کیلویی سفید ارومیه
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 31,351,670 ریال
شنبه 17 دی 1402 25,427,520 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 25,427,520 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 27,193,320 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 28,331,280 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 28,742,210 ریال
جمعه 22 آبان 1402 30,731,460 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 29,371,140 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 29,995,710 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 29,995,710 ریال
جمعه 08 آبان 1402 29,995,710 ریال
نوشتن دیدگاه