تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سفید کیسه 50 کیلویی سفید ارومیه

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
46,255,240 ریال توليد کننده: سیمان سفید ارومیهسیمان سفید ارومیه

مشخصات محصول سیمان سفید کیسه 50 کیلویی سفید ارومیه
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 28,511,130 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 29,075,750 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 30,606,110 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 28,089,300 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 28,089,300 ریال
جمعه 22 آبان 1402 28,576,530 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 29,703,590 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 27,915,990 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 27,915,990 ریال
جمعه 08 آبان 1402 27,915,990 ریال
نوشتن دیدگاه