تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سفید فله سفید ارومیه

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
47,939,290 ریال توليد کننده: سیمان سفید ارومیهسیمان سفید ارومیه

مشخصات محصول سیمان سفید فله سفید ارومیه
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 26,870,680 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 30,416,450 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 30,416,450 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 30,836,100 ریال
جمعه 08 آبان 1402 28,901,350 ریال
نوشتن دیدگاه