تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سفید فله بنوید

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
36,238,140 ریال توليد کننده: سیمان سفید بنویدسیمان سفید بنوید

مشخصات محصول سیمان سفید فله بنوید
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 26,503,350 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 26,503,350 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 26,503,350 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 26,503,350 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 23,050,230 ریال
جمعه 08 آبان 1402 22,463,810 ریال
نوشتن دیدگاه