تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سفید کیسه 50 کیلویی سفید شرق

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
36,107,340 ریال توليد کننده: سیمان سفید شرقسیمان سفید شرق

مشخصات محصول سیمان سفید کیسه 50 کیلویی سفید شرق
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 21,995,110 ریال
شنبه 17 دی 1402 24,284,110 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 24,284,110 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 25,115,780 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 26,437,950 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 26,258,100 ریال
جمعه 22 آبان 1402 26,190,520 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 24,945,740 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 26,181,800 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 26,181,800 ریال
جمعه 08 آبان 1402 26,181,800 ریال
نوشتن دیدگاه