تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سفید کیسه 40 کیلویی سفید شرق

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
35,731,290 ریال توليد کننده: سیمان سفید شرقسیمان سفید شرق

مشخصات محصول سیمان سفید کیسه 40 کیلویی سفید شرق
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 22,830,050 ریال
شنبه 17 دی 1402 23,709,680 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 23,709,680 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 26,202,510 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 25,587,750 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 26,106,590 ریال
جمعه 22 آبان 1402 25,211,700 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 24,736,460 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 25,960,530 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 25,960,530 ریال
جمعه 08 آبان 1402 25,960,530 ریال
نوشتن دیدگاه