تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سفید کیسه 25کیلویی سفید شرق

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
38,249,190 ریال توليد کننده: سیمان سفید شرقسیمان سفید شرق

مشخصات محصول سیمان سفید کیسه 25کیلویی سفید شرق
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 24,915,220 ریال
شنبه 17 دی 1402 25,605,190 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 25,605,190 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 26,313,690 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 27,460,370 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 27,236,920 ریال
جمعه 22 آبان 1402 26,139,290 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 27,514,870 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 27,349,190 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 27,349,190 ریال
جمعه 08 آبان 1402 27,349,190 ریال
نوشتن دیدگاه