تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سفید کیسه 20 کیلویی سفید شرق

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
40,734,390 ریال توليد کننده: سیمان سفید شرقسیمان سفید شرق

مشخصات محصول سیمان سفید کیسه 20 کیلویی سفید شرق
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 29,883,440 ریال
شنبه 17 دی 1402 28,687,710 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 28,687,710 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 28,634,300 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 29,964,100 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 29,973,910 ریال
جمعه 22 آبان 1402 29,534,640 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 29,719,940 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 29,283,940 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 29,283,940 ریال
جمعه 08 آبان 1402 29,283,940 ریال
نوشتن دیدگاه