تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سفید کیسه 20 کیلویی سفید نی ریز

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
30,933,110 ریال توليد کننده: سیمان سفید نی ریزسیمان سفید نی ریز

مشخصات محصول سیمان سفید کیسه 20 کیلویی سفید نی ریز
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 29,318,820 ریال
شنبه 17 دی 1402 28,108,920 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 28,108,920 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 28,040,250 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 27,778,650 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 27,439,660 ریال
جمعه 22 آبان 1402 27,690,360 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 26,820,540 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 26,629,790 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 26,629,790 ریال
جمعه 08 آبان 1402 28,445,730 ریال
نوشتن دیدگاه