تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سفید کیسه 40 کیلویی سفید نی ریز

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
32,075,430 ریال توليد کننده: سیمان سفید نی ریزسیمان سفید نی ریز

مشخصات محصول سیمان سفید کیسه 40 کیلویی سفید نی ریز
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 28,621,220 ریال
شنبه 17 دی 1402 28,231,000 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 28,231,000 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 27,478,900 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 26,945,890 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 27,268,530 ریال
جمعه 22 آبان 1402 26,069,530 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 25,102,700 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 24,556,610 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 24,556,610 ریال
جمعه 08 آبان 1402 24,556,610 ریال
نوشتن دیدگاه