تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 شاهرود

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,073,310 ریال توليد کننده: سیمان شاهرودسیمان شاهرود

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 شاهرود
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 8,850,800 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 8,850,800 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 8,850,800 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 8,976,150 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 8,850,800 ریال
جمعه 22 آبان 1402 8,850,800 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 8,850,800 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 8,850,800 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 8,850,800 ریال
جمعه 08 آبان 1402 8,850,800 ریال
نوشتن دیدگاه