تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 صوفیان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,740,540 ریال توليد کننده: سیمان صوفیانسیمان صوفیان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 صوفیان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,407,940 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,407,940 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,270,600 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,270,600 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,270,600 ریال
جمعه 22 آبان 1402 12,136,060 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 11,799,250 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 12,442,350 ریال
جمعه 08 آبان 1402 12,175,300 ریال
نوشتن دیدگاه