تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 صوفیان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
16,953,860 ریال توليد کننده: سیمان صوفیانسیمان صوفیان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 صوفیان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,236,190 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,236,190 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,714,700 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,236,190 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,260,170 ریال
جمعه 22 آبان 1402 13,167,200 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 15,516,150 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 11,034,070 ریال
جمعه 08 آبان 1402 14,139,480 ریال
نوشتن دیدگاه