تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 425-1 صوفیان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,942,660 ریال توليد کننده: سیمان صوفیانسیمان صوفیان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 425-1 صوفیان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,754,410 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,754,410 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,753,320 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,274,340 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,753,320 ریال
جمعه 22 آبان 1402 11,073,310 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 11,544,190 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,086,860 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,743,040 ریال
نوشتن دیدگاه