تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 25 کیلویی تیپ 2 صوفیان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
14,847,980 ریال توليد کننده: سیمان صوفیانسیمان صوفیان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 25 کیلویی تیپ 2 صوفیان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,358,890 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,358,890 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,395,950 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,343,630 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,067,860 ریال
جمعه 22 آبان 1402 12,517,560 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 12,711,580 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 12,012,890 ریال
جمعه 08 آبان 1402 13,722,010 ریال
نوشتن دیدگاه