تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی پرتلند آهکی صوفیان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,220,460 ریال توليد کننده: سیمان صوفیانسیمان صوفیان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی پرتلند آهکی صوفیان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,157,090 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,157,090 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,483,000 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,384,900 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,292,250 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,327,130 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,861,230 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,296,610 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 9,296,610 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,296,610 ریال
نوشتن دیدگاه