تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 عمران انارک

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,101,800 ریال توليد کننده: سیمان عمران انارکسیمان عمران انارک

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 عمران انارک
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,741,480 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,741,480 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,799,250 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 12,661,440 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,895,170 ریال
جمعه 22 آبان 1402 13,005,880 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 13,900,770 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 13,999,960 ریال
جمعه 08 آبان 1402 13,179,190 ریال
نوشتن دیدگاه