تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی CEM2-32.5R عمران انارک

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
14,587,470 ریال توليد کننده: سیمان عمران انارکسیمان عمران انارک

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی CEM2-32.5R عمران انارک
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,570,350 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,570,350 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,567,080 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,913,700 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,879,910 ریال
جمعه 22 آبان 1402 11,698,970 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 13,125,780 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 13,518,180 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 13,518,180 ریال
جمعه 08 آبان 1402 13,518,180 ریال
نوشتن دیدگاه