تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 غرب

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
9,934,260 ریال توليد کننده: سیمان غربسیمان غرب

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 غرب
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,235,570 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,235,570 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,100,410 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,341,300 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,381,630 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,381,630 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,381,630 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,872,130 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,381,630 ریال
نوشتن دیدگاه