تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 غرب

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,491,400 ریال توليد کننده: سیمان غربسیمان غرب

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 غرب
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,426,470 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,426,470 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,464,620 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,465,710 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,464,620 ریال
جمعه 22 آبان 1402 11,467,890 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 11,474,430 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 11,519,120 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 11,519,120 ریال
جمعه 08 آبان 1402 11,519,120 ریال
نوشتن دیدگاه