تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 425-1 غرب

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,659,730 ریال توليد کننده: سیمان غربسیمان غرب

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 425-1 غرب
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,364,190 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,364,190 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,327,130 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,327,130 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,327,130 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,327,130 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,327,130 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,752,230 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,756,590 ریال
نوشتن دیدگاه