تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 5 غرب

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,501,680 ریال توليد کننده: سیمان غربسیمان غرب

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 5 غرب
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,076,430 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,076,430 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,044,820 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,044,820 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,044,820 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,044,820 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,044,820 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,044,820 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 9,044,820 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,044,820 ریال
نوشتن دیدگاه