تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 غرب

بروزرسانی: یکشنبه, 25 آذر 1402
8,866,060 ریال توليد کننده: سیمان غربسیمان غرب

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 غرب
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
یکشنبه 25 آذر 1402 8,866,060 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 8,866,060 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 8,866,060 ریال
جمعه 22 آبان 1402 8,920,560 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 8,866,060 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,608,350 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,608,350 ریال
نوشتن دیدگاه