تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 5 فارس

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,614,570 ریال توليد کننده: سیمان فارسسیمان فارس

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 5 فارس
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,927,720 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,927,720 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,235,100 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,235,100 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,235,100 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,551,200 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,551,200 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,551,200 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 10,551,200 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,551,200 ریال
نوشتن دیدگاه