تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 فارس

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,507,280 ریال توليد کننده: سیمان فارسسیمان فارس

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 فارس
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,186,050 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,186,050 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,180,600 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,180,600 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,181,690 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,358,270 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,250,360 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,247,090 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,542,480 ریال
نوشتن دیدگاه