تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 فارس

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
16,043,710 ریال توليد کننده: سیمان فارسسیمان فارس

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 فارس
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,426,470 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,426,470 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,464,620 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,636,840 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,613,950 ریال
جمعه 22 آبان 1402 11,906,070 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 11,746,930 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 11,853,750 ریال
جمعه 08 آبان 1402 12,592,770 ریال
نوشتن دیدگاه