تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 525-1 فارس نو

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
14,963,520 ریال توليد کننده: سیمان فارس نوسیمان فارس نو

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 525-1 فارس نو
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 12,064,120 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 12,064,120 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 12,064,120 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 12,405,290 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 12,064,120 ریال
جمعه 22 آبان 1402 12,436,900 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 12,610,210 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 12,436,900 ریال
جمعه 08 آبان 1402 12,436,900 ریال
نوشتن دیدگاه