تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه فله تیپ 525-1 فارس نو

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,047,300 ریال توليد کننده: سیمان فارس نوسیمان فارس نو

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 525-1 فارس نو
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,364,810 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,364,810 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,520,680 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,566,460 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,119,090 ریال
جمعه 22 آبان 1402 11,980,190 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 11,200,840 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 11,199,750 ریال
جمعه 08 آبان 1402 11,010,090 ریال
نوشتن دیدگاه