تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 فارس نو

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
14,828,360 ریال توليد کننده: سیمان فارس نوسیمان فارس نو

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 فارس نو
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,477,080 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,477,080 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,417,130 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,180,600 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,705,980 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,717,970 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,490,160 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,200,220 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,434,570 ریال
نوشتن دیدگاه