تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 فراز فیروزکوه

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,781,340 ریال توليد کننده: سیمان فراز فیروزکوهسیمان فراز فیروزکوه

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 فراز فیروزکوه
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,072,690 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,072,690 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,677,020 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,746,780 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,677,020 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,689,010 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,677,020 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,677,020 ریال
سه شنبه 11 آبان 1402 580,000 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,117,380 ریال
نوشتن دیدگاه