تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی مرکب فراز فیروزکوه

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
14,188,530 ریال توليد کننده: سیمان فراز فیروزکوهسیمان فراز فیروزکوه

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی مرکب فراز فیروزکوه
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,318,410 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,318,410 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,088,420 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,068,800 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,044,820 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,044,820 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,061,170 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,049,180 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 9,049,180 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,049,180 ریال
نوشتن دیدگاه